Projekt

Jak to bude probíhat

1. Schůzka

Prvním krokem návrhu zahrady je nezávazná schůzka, při které probereme očekávaný cíl naší spolupráce. Jestli chcete navrhnout celou zahradu, nebo jen určitou část, trvalkový záhon, nebo sjednocení a doplnění stávající zahrady.

Pokud se jedná o návrh celé zahrady, bývá první schůzka časově náročnější. Potřebuji se seznámit s možnostmi zahrady, jaké je okolí a pokud možno se všemi členy rodiny, ráda bych zjistila jejich zájmy a přání jak by zahrada měla vypadat a co by měla obsahovat. Jen tak můžeme společně vytvořit základ vaší nové zahrady, aby přesně umožňovala celé rodině svojí zahradu naplno využívat a hlavně si jí užívat podle svých představ. Uvítám jakékoli nápady, představy, fotky zahrad či oblíbené rostliny. Někdy se stane, že majitelé zahrady zatím nemají představu o své zahradě, nevadí, společně to zjistíme.

Na konci první schůzky bych měla mít všechny potřebné vstupní informace (požadavky, finanční rozpočet, zaměření zahrady…) a rozhodnutí, zda společně budeme postupovat dále k vaší nové zahradě.

2. Schůzka

Poté vypracuji několik (obvykle tři)  půdorysných návrhů tvaru zahrady, propojení a rozmístění zahradních prvků a případných zahradních staveb. Na druhé schůzce tyto návrhy společně probereme. Vybraný návrh je možné dle připomínek doplnit nebo pozměnit.

Poté vypracuji konečnou verzi vybraného návrhu a osazovací plán, který obsahuje seznam rostlin, jejich přesné umístění a potřebné počty jednotlivých rostlin.

3. Schůzka

Na třetí schůzce dostanete finální verzi návrhu, již zmíněný osazovací plán a seznam rostlin se stručným popisem a doporučeními jak se o konkrétní rostlinu starat, případně pokud se jedná o byliny, jejich možné využití.

Během spolupráce se také domluvíme na nejvhodnější realizaci zahrady.

  • S předanými materiály není problém, aby jste si zahradu osadili sami. Realizaci je možné rozdělit do několika fází. Při tomto rozhodnutí vás ráda podpořím a poradím vám jak realizaci provést, případně realizaci zajistit společně.
  • Realizaci mohu po společné domluvě zajistit.
  • Mohu vám pomoci s výběrem realizační firmy a případně zajistit dozor.
Závěr

Po realizaci je dobré, abych zahradu ještě navštívila, abych se přesvědčila, jak se rostliny ujaly, případně jestli není potřeba osázení doplnit.